Sklep Rybajka - Delikatesy z ryb

Dlaczego warto jeść pstrąga?

20.04.2020
Zarówno w warunkach naturalnych, jak i hodowlanych pstrąg wymaga chłodnej i czystej wody bogatej w tlen. W naturze pstrągi żyją w wartkich rzekach i potokach, z czystą i bogatą w tlen wodą. Warunki takie są niezbędne do życia ryb łososiowatych, identyczne muszą być więc zapewnione w hodowli tych ryb. Wpływają one na jakość i smak mięsa pstrągów – gwarantując ich najwyższy poziom. W Polsce warunki do bytowania i hodowli pstrągów występują niemal na całym obszarze kraju. Największa koncentracja wód spełniających kryteria pstrągów, to obszary pomorskie i górskie. Jednak niemal w każdym miejscu Polski można znaleźć w najbliższej okolicy gospodarstwo albo punkt sprzedający żywe pstrągi.

Polska jest krajem o dość młodej tradycji hodowli pstrąga. Poza pojedynczymi przypadkami, hodowla tej ryby zaczęła się profesjonalizować w latach 70-tych XX wieku, jej największy rozwój przypadł na przełom wieków. Dzisiaj produkcja pstrąga plasuje się na 5-6 miejscu w UE, należy jednak do jednej z najnowocześniejszych w Europie. W odróżnieniu jednak od pozostałych krajów, Polska posiada ogromny potencjał rozwoju tej branży – na który składają się zasoby naturalne (rzeki i potoki), znajomość nowoczesnych technologii (których znaczna część powstała w kraju), jedyne w Europie zaplecze specjalistycznego szkolnictwa wyższego w zakresie ichtiologii.

Coraz częściej kiedy mowa o żywieniu, spotykamy się z terminologią „produkcja żywności”. Kiedyś termin ten dotyczył przemysłu przetwórczego, dzisiaj coraz częściej używa się go w odniesieniu do rolnictwa. Sformułowania „produkcja zbóż”, „produkcja drobiu” czy „produkcja trzody chlewnej” nie dziwią już nikogo. Od lat toczy się gonitwa technologii rolniczych z rosnącym przyrostem naturalnym na świecie, w cieniu którego funkcjonuje, trochę niezauważenie hodowla ryb. W dobie ogromnego postępu w „produkcji żywności”, w porównaniu do pozostałych gałęzi rolnictwa hodowla ryb rozwija się dość konserwatywnie. Głównym powodem jest środowisko niezbędne do hodowli ryb, jakim jest woda. W odróżnieniu od powietrza potrzebnego do wytwarzania pozostałych form żywności, woda ma ograniczone zdolności do rozpuszczania i przenoszenia tlenu, niezbędnego dla wszelkich form życia. Ponadto woda wykorzystywana do hodowli ryb podlega ścisłemu monitoringowi środowiskowemu, w przeciwieństwie do powietrza, do którego najwięcej dwutlenku węgla trafia właśnie z rolnictwa. W efekcie, hodowla ryb jest najbardziej zbliżoną do form naturalnych metodą pozyskiwania białka, dodatkowo Polska jest jednym z kilku krajów UE posiadającym kompleksowe regulacje prawne ograniczające wpływ na środowisko hodowli ryb, które uznawane są za jedne z najefektywniejszych.
Metody płatności
Partnerzy logistyczni